Αποτελέσματα 21ης αγων. ΑΕ Χαρίεσσα – Μέγας Αλεξ, Αγ, Μαρίνας 1-3 Αστ. Τριποτάμου – ΦΑΣ Νάουσα 0-5 ΓΑΣ Ροδοχωρίου – Θύελλα Σταυρού 1-0 ΑΕ Ποντίων Βέροιας – ΠΑΟΚ Αλεξάνδρειας 0-4 Αγρ. Αστ. Πλατέος – ΠΑΟ Κουλούρας 6-0 Άρης Παλαιοχωρίου – Φίλιππος Μελίκης 1-1 Ένωση Απ΄Παύλου – Ολυμπιακός Νάουσας 2-0 Αχιλλέας Νάουσας – ΓΑΣ Κοπανού 2-0
Επόμενος αγώνας μας Σάββατο 8-2-2020 ώρα 15.00 Γήπεδο Νεοκάστρου : Φίλιππος Μελίκης -Αχιλλέας Νάουσας

Ιστορία                               ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ
                             ΤΟΥ
                  ΑΧΙΛΛΕΑ ΝΑΟΥΣΑΣ


ΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

Έτος ιδρύσεως:           1930
Έτος αναγνωρίσεως:    1932
Έδρα: Γήπεδο ΔΑΚ Νάουσας
Γραφεία:Πολυχώρου (Βετλανς)
Από το αρχείο του ιστορικού- ερευνητή-συγγραφέα  Στεργ. Σπυρ. Αποστόλου


Ιστορία

Την 11η Μαϊου του 1930 και ώρα 5μμ στην Νάουσα και στο δημοτικό κινηματοθέατρο «ΤΙΤΑΝΙΑ» (χώρος μεταξύ στρατιωτικής Λέσχης και Ηρώου) έγινε η πρώτη γενική συνέλευση με σκοπό την ίδρυση ενός συλλόγου. 
Ο νεοϊδρυθείς σύλλογος ονομάσθηκε «ΑΧΙΛΛΕΑΣ» κατόπιν νέας γενικής συνέλευσης.  Οι νέοι της εποχής έχοντας ανησυχητικό πνεύμα παρά τους δύσκολους καιρούς (πόλεμοι) δραστηριοποιούνται με στόχο την σωματική και πνευματική καλλιέργεια και δημιουργούν συλλόγους με σκοπό να κατευθύνουν τους νέους στην διάπλαση του σώματος.» Νούς υγιής εν σώματι υγιεί» κατά τους αρχαίους ημών προγόνους. Πρόεδρος γενικής συνέλευσης ορίσθηκε ο κ Αντώνιος Παπαδόπουλος και γραμματέας ο κ Τουσιάδης Κων/νος. Ο προς ίδρυση σύλλογος σκοπό έχει να εξυπηρετήσει τόσο το ποδόσφαιρο όσο και τον κλασικό αθλητισμό. Σε καμία περίπτωση δεν θέλει να βλάψει κανένα άλλο σύλλογο που δραστηριοποιείται στην πόλη. Η συνέλευση λοιπόν αποφασίζει για τα περαιτέρω της δημιουργίας του συλλόγου (σύνταξη καταστατικού) και ορίζει για τον σκοπό αυτό τετραμελή επιτροπή με τους κκ Αναστ. Δημητριάδη  Αγγ.  Παπαφιλίππου   Χρ.Παπαχριστοδούλου και Κων/νου Τουσιάδη.     
Ιδρυτικά μέλη ήταν: Αγγ Παπαφιλίππου ,Γαβριήλ Χατζηιωάννου, Νικ. Βελίκος, Κων Λούκας, Σταμ. Δρόσος  Ηρακλ. Σπορέλας, Δημ, Σκουλαριώτης, Αριστ. Σέρμπος, Γεώργ. Βάϊνιαλης ,   Γ. Βογιατζόγλου ,  Χρ.Σπορέλας   Αριστ. Γκούτας, Β. Αγγελάκης, Ερρίκ. Χατζηδημητρίου,  Δ. Βογιατζής,  Γρ.Γιαγκούλας, Αλ.Χωνός,  Κ.Γουσιόπουλος,  Ευάγ.Ζέφυρος,  Παντ. Αργυράκης,  Εμμ.Αξιωτίδης,  Β.Ευαγγέλου,  Λαζ.Γκόγκλιας,  Θ. Γουρλομάτης,  Χρ. Βογιατζής,  Ν.Μπεσλίκας,  Δ. Αγγελάκης,  Αν Δημητριάδης.
Στην Νάουσα δραστηριοποιούνται δύο ακόμη σύλλογοι: ο «Ακρίτας» έτος ίδρυσης  1928 και η «Αθηνά» έτος ίδρυσης 1924. Ο Ολυμπιακός Νάουσας ιδρύθηκε μετά τον Αχιλλέα το 1934.  Την Κυριακή 18 Μαϊου συγκαλείται νέα γενική συνέλευση με θέματα ημερήσιας διάταξης  την ονομασία του συλλόγου και την έγκριση του καταστατικού. Η γενική συνέλευση δια βοής ενέκρινε το καταστατικό αλλά για το όνομα έγινε μυστική ψηφοφορία.  Από τους 31 ψηφίσαντες 18 ψήφισαν το όνομα «Αχιλλέας» και 13 το όνομα «Παναουσαϊκός».  Έτσι ο νεοσυσταθείς σύλλογος ονομάζεται «Αχιλλέας». Την 1η Ιουνίου συγκαλείται νέα γενική συνέλευση με θέμα την ανάδειξη διοικητικού συμβουλίου.  Στην ψηφοφορία που έγινε ψήφισαν 42 μέλη.  Έλαβαν: Αντώνιος Παπαδόπουλος 42 Γαβριήλ Χατζηιωάννου 41 Αν Δημητριάδης 38 Δημ Αγγελάκης 34 Άγγ. Παπαφιλίππου 28  Χρ Παπαχριστοδούλου 25 Χρ Σπορέλας 20.  Εξελεγκτική επιτροπή ορίσθηκε με τους Ιωάννη Χαρίτου , Γεώργ. Κολτσάκη  Ευστρ. Νίκου. Με τις διαδικασίες αυτές ολοκληρώθηκε η δημιουργία του νέου συλλόγου. Τα άρθρα του καταστατικού του  προέβλεπαν: 1ο η σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου να είναι επταμελής 2ο σφραγίδα κυκλική που να γράφει  Αθλητικός Σύλλογος Ναούσης Αχιλλέας και στο μέσον η προτομή του Αχιλλέα.3ο καθιέρωνε την 28ην Μαϊου ημέρα γιορτής του συλλόγου.4ον  σε περίπτωση διάλυσης του συλλόγου η κινητή και ακίνητη περιουσία του περιέρχονταν στο γυμνάσιο της Νάουσας. Έτσι άρχισε να δραστηριοποιείται ο σύλλογος αλλά για άγνωστους λόγους η λειτουργία του ήταν άτυπη. Το 1932 έγιναν οι απαραίτητες ενέργειες για την αναγνώρισή του από το πρωτοδικείο της Βέροιας. Ο δήμαρχος  κ Γ Περδικάρης  στις 8 Ιανουαρίου 1931 μετά από αίτηση του Α Παπαδόπουλου εξέδωσε πιστοποιητικό  περί της εντοπιότητας των μελών του διοικητικού συμβουλίου για να το χρησιμοποιήσουν όπου το χρειαστούν. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο σύλλογος αρχάς Δεκεμβρίου του 1931 υπέβαλε στο υπουργείο παιδείας και θρησκευμάτων  τμήμα φυσικής αγωγής δύο αντίγραφα του καταστατικού του συλλόγου για να καταγραφεί στο μητρώο των αθλητικών σωματείων του υπουργείου. Το υπουργείο στις 19 Δεκεμβρίου απαντώντας γνωστοποιεί ότι ο σύλλογος καταχωρήθηκε στο μητρώο με αύξοντα αριθμό 218 με την σημείωση ότι πρέπει να συμμορφωθεί περαιτέρω σύμφωνα με την εγκύκλιο διαταγή του νόμου 13906.  Στις 12 Ιανουαρίου 1932 ο νομικός σύμβουλος του Αχιλλέα υποβάλει στο Πρωτοδικείο Βέροιας αίτηση όπως διαταχθεί επί δεκαήμερο τοιχοκόλλησης του καταστατικού στο ακροατήριο για την καταχώριση στο ειδικό βιβλίο αναγνωρισμένων σωματείων,   καταθέτοντας αντίγραφο καταστατικού αντίγραφο πρακτικού ίδρυσης και πίνακα των ονομάτων του διοικητικού συμβουλίου. Στις 2 Μαρτίου συντάσσεται η έκθεση του Δικαστή και την ίδια μέρα το δικαστήριο συνεδριάζει για να αποφασίσει την αναγνώριση. Το δικαστήριο επιφυλάσσεται αλλά στις  10 Μαρτίου του 1932 αποφασίζει την αναγνώριση. Στις 21 Μαρτίου του 1932 προβαίνει στην έκδοση της σχετικής πιστοποίησης. Έτσι ο Αχιλλέας Νάουσας από τις 21-3-1932 είναι πλέον αναγνωρισμένο σωματείο.  Ο σύλλογος απέκτησε και τον δικό του ύμνο που είναι : 

Είμαστε εμείς οι Αχιλλείς
οι σταυραετοί του γένους
φόβο δεν νοιώσαμε κανείς
σε αγώνες τιμημένους
Εμπρός παιδιά όλοι μαζί
Του στίβου η ώρα φθάνει
Ο σύλλογός μας μάς καλεί
Να πλέξουμε στεφάνι.

Μέχρι το 1954 που ιδρύθηκε η Ένωση Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας που περιελάμβανε τους νομούς Ημαθίας Πιερίας Πέλλας δεν έχουμε στοιχεία για την δράση του Αχιλλέα. Το 1954 συναντάμε τον Αχιλλέα μεταξύ των 19 ιδρυτικών μελών της Ένωσης μαζί με τον Ολυμπιακό Ν και τον Ακρίτα. Η άλλη ομάδα της πόλης Αθηνά αν και πήρε κανονικά μέρος στους αγώνες δεν αναφέρεται πουθενά.
Στο πρώτο πρωτάθλημα που διοργάνωσε η νεοσυσταθείσα Ένωση ΚΔΜ 1945- 1955 υποχρεωτικά από την Γ κατηγορία μετέχει ο Αχιλλέας με την Αθηνά  τον Ολυμπιακό και τους Ακρίτες και αποτελούν τον 3ο όμιλο της κατηγορίας. Την πρώτη θέση καταλαμβάνει ο Ολυμπιακός.  Την επόμενη χρονιά η Ένωση ανεβαίνει στην Β κατηγορία και οι 4 ομάδες της πόλης μας αποτελούν και πάλι τον 3ο όμιλο. Η τελική κατάταξη του ομίλου είναι: Ακρίτες 16 βαθμοί Ολυμπιακός 15 Αχιλλέας 11 και Αθηνά 4.  Το 1955-1956 το πρωτάθλημα διεξάγεται σε ένα ενιαίο όμιλο με την συμμετοχή των δύο ομάδων της πόλης μας (Ακρίτες –Ολυμπιακός) που τερμάτισαν στις δύο πρώτες θέσεις την προηγούμενη χρονιά. Το 1958 Αχιλλέας και Αθηνά συγχωνεύονται και δημιουργούν τον Παναουσαϊκό με προπονητή τον Κώστα Βελιάδη διεθνή τερματοφύλακα του Άρη Θεσ/νίκης.   Ο Αχιλλέας διέγραψε μια πορεία 26 χρόνων με νίκες και με ήττες χαρές και απογοητεύσεις στους αγώνες του κλασικού αθλητισμού και του ποδοσφαίρου  Σημειωτέον ότι όλοι οι αγώνες ποδοσφαιρικοί και στίβου γινόταν στο δημοτικό πάρκο αφού το σημερινό δημοτικό στάδιο δεν υπήρχε.  Αυτή είναι η αρχή και το τέλος της προπολεμικής ιστορίας του Αχιλλέα.

 Φωτογραφία στο χώρο του πάρκου όπου γινόταν οι αγώνες( ποδοσφαιρικοί και στίβου).  Δεν υπήρχε τότε το σημερινό δημοτικό στάδιο.Η διοίκηση του Αχιλλέα Νάουσας νιώθει την ανάγκη να ευχαριστήσει τον ιστορικό ερευνητή –συγγραφέα ΣΤΕΡΓΙΟ ΣΠΥΡ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ   ο οποίος μας παραχώρησε το ιστορικό του αρχείο με πολύ σημαντικά στοιχεία που αφορά την ίδρυση του πρώτου Αθλητικού Συλλόγου Νάουσας <ΑΧΙΛΛΕΥΣ>  1930-1956


Ονομαστική κατάσταση ιδρυτικών μελών, μελών του ΔΣ, ποδοσφαιριστών και αθλητών (εδώ)


Το 2004 με πρωτοβουλία του ιστορικού ερευνητή-συγγραφέα Στέργιου Σπυρ. Αποστόλου, παλιού μέλους του ΔΣ και για ένα μικρό διάστημα ποδοσφαιριστής του  , συγκροτήθηκε μια συντονιστική Επιτροπή η οποία προέβη στην απονομή τιμητικών διπλωμάτων σε μέλη Διοικητικών Συμβουλίων, ποδοσφαιριστές και αθλητές του εν λόγου Συλλόγου


Τα μέλη αυτής της Επιτροπής ήταν τα κατωτέρω:

      Στέργιος Αποστόλου      Γραμματέας

      Στέργιος Γαλανός          μέλος

      Γεώργιος Μητσιάνης      μέλος

      Βασίλειος Μπατάνης      μέλος

      Στέργιος Μούκας          μέλος

      Χρυσάφης Κολτσάκης    μέλος                                                Υπόδειγμα του Τιμητικού Διπλώματος


Νεότερη ιστορία:
Μπορεί το 1957 ο Αχιλλέας να διαλύθηκε και με την Αθηνά και τον Ακρίτα να δημιούργησαν τον Παναουσαϊκό  δεν έπαψε όμως να υπάρχει σαν ιδέα στις καρδιές μερικών ανθρώπων νοσταλγών της ένδοξης εποχής.  Η νοσταλγία αυτή μεταλαμπαδεύτηκε από τους παλιότερους στην νέα γενιά που έψαχνε την κατάλληλη ώρα για την αναγέννηση του συλλόγου.  Και η στιγμή αυτή ήλθε έστω και μετά από πολύ καιρό. Ο σύλλογος  δραστηριοποιείται και πάλι και δρέπει νέες δόξες στον ποδοσφαιρικό πλέον χάρτη της ευρύτερης περιοχής αλλά και ανά πάσα την επικράτεια. Το 1973-1974 μία παρέα από την περιοχή της Παναγιάς (Πενίδης Χ  Μπράτσης  Μαλούνας  Ζέφυρος)  δημιούργησαν   μία ομάδα που αρχικά την ονόμασαν  - Άρη Παναγιάς -  Ερμή - αλλά με πρόταση του Χ Πενίδη ονομάσθηκε « Αχιλλέας» προς αναγέννηση της προπολεμικής ομάδας.    Την περίοδο αυτή δίνονται φιλικοί αγώνες με άλλες ενορίες κυρίως όμως του Αγίου Γεωργίου και της Αγίας Παρασκευής.    Έτσι εντάσσονται στην ομάδα και οι  Καραϊσκος-Αλίτσης Χ μαζί με την παρέα τους από την Αγία Παρασκευή.    Το 1976 ξεκινάει η προσπάθεια να αγορασθεί το ποδοσφαιρικό υλικό της ομάδας.  Όλοι βάζουν το χέρι στην τσέπη και από το χαρτζιλίκι τους συγκεντρώνεται το ποσό των 2500 δρχ.  Αγοράζονται τα απαραίτητα και η ομάδα πλέον μπορεί να συμμετέχει πλήρης στα φιλικά παιχνίδια που γίνονται.  Με προπονητή τον Χ Πενίδη και γενικό Αρχηγό τον Χ Αλίτση ο Αχιλλέας δίνει φιλικό παιχνίδι στα Λευκάδια όπου με 2 γκολ του Μπασιάκου και ένα του Κουτσουπιά κερδίζει 3-1.  Το 1976- 1977 διοργανώνεται στην Νάουσα το πρώτο τουρνουά ποδοσφαίρου. Συμμετέχουν οι ομάδες joy- otto-Κώνας- Αχιλλέας. Κυπελλούχος η ομάδα του Κώνα που νίκησε στον τελικό 2-1 τον Αχιλλέα παρουσία 2500 θεατών.   
Το 1978 ο Αχιλλέας  παίρνει μέρος στο πρωτάθλημα της Ένωσης στην  Γ βέβαια κατηγορία.   Η πρώτη διοίκηση του Αχιλλέα στην νεότερη ιστορία είναι: πρόεδρος Χ Πενίδης ΓΓ Ζάλιος Ταμίας Παπαπαράσχος Έφορος Πίτος Χ  Γ Αρχηγός Πενέδης ,και μέλη Πέκαλης ,Καραϊσκος.   Η πορεία του στο πρωτάθλημα εντυπωσιακή αφού στις δύο περιόδους ανέβηκε δύο κατηγορίες και το 1981 αγωνίζεται στην Α κατηγορία. Την περίοδο 1984-85 αναδεικνύεται πρωταθλητής της Ένωσης και συμπεριλαμβάνεται στο πρωτάθλημα της εθνικής ερασιτεχνικής που αργότερα μετονομάζεται  Δ εθνική.  Στο πρωτάθλημα της εθνικής ερασιτεχνικής μένει μία ποδοσφαιρική περίοδο για να επανέλθει πλέον στην Δ εθνική το 1990.  Στο πρωτάθλημα της Δ εθνικής αγωνίζεται για δύο περιόδους και κατόπιν υποβιβάζεται στο τοπικό πρωτάθλημα.

 Περίοδος 1990-91 Η ΧΡΥΣΗ  ΕΠΟΧΗ.

 Με προπονητή τον Κ Αραμπατζή ο Αχιλλέας σε όλο τον πρώτο γύρο βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας αλλά προς το τέλος της χρονιάς και λόγω οικονομικών προβλημάτων χάνει έδαφος.  Ανεξάρτητα με την πορεία του όλος ο νομός ασχολείται με τον σύλλογο υπόδειγμα διότι είναι ο μόνος που εκτός του ποδοσφαιρικού τμήματος διαθέτει λέσχη με σκάκι , τάβλι διατηρεί αρχείο και φυτώριο (Παλασίδειος Ακαδημία). Αξίζει να σημειωθεί ότι παρά τον μικρό σχετικά αριθμό φιλάθλων που έχει κάνει την προετοιμασία του στα τρία- πέντε πηγάδια. Πρόεδροι του Αχιλλέα υπήρξαν οι Πενίδης Πίτος Παπαστόϊκας Κακουλίδης Βαλσάμης.   Σημαντική επίσης η δράση της Παλασίδειου Ακαδημίας που τροφοδότησε τον Αχιλλέα με παίκτες όπως οι Αμπάρης Βάνης Ανθόπουλος Δροσούνης Τέγος Παπατάνος Κελεμουρίδης κτλ.   Ο Αχιλλέας τροφοδοτεί με παίκτες ομάδες και εκτός συνόρων της πόλης όπως Πολύζος Αντώνης (Παναθηναϊκός) Πολύζος Κ (ΑΕ Ποντίων) Τσαλδάρη (Βέροια) Πάζο (Γιαννιτσά) Πόπη(Βέροια)  Θεοδωρίδη (Νάουσα) Τσεχελίδη  (Κρ. Βρύση) Σερέτη(Αχαρναϊκό) Μανούσο (Δόξα Μακροχωρίου).
Δύο άτυχα γεγονότα σταθμοί στην νεότερη ιστορία του συλλόγου.
Στις 12-9-1989 σε ατύχημα στον κόμβο της Αλεξάνδρειας ο Αχιλλέας χάνει ένα δικό του παιδί τον Παλασίδη που επέστρεφε από την Λάρισα όπου ήταν φοιτητής ΤΕΙ.
Δεύτερο θλιβερό γεγονός είναι ο θάνατος του Δ Μαλιούφα σε νοσοκομείο της Θεσ/νίκης από εγκεφαλικό σε ηλικία 32 ετών. Η οικογένεια του Αχιλλέα θρηνεί τις δύο αυτές απώλειες  και στην μνήμη τους δημιουργήθηκε η Παλασίδειος Ακαδημία. Επίσης  ζητήθηκε από την ένωση Ημαθίας να μην αναγράφεται στην φανέλα  της ομάδας το νούμερο  6 για εκείνη τη χρονιά  που φορούσε ο εκλιπών Διονύσης.

Η  διοίκηση του συλλόγου (2013-14)

 Την σημερινή διοίκηση αποτελούν : πρόεδρος  Δημ. Μπογιατζόγλου  αντιπρόεδρος α)  Γεωργ.  Ψαράς   β)  Ιωαν. Δούμος     ταμίας  Δουράκης Παν   γεν. αρχηγός   Χονδρός Βασ.   Γεν  γραμματέας  Κάλφας Αγγ.    Μέλη   Νίκου Γ .    Τα τελευταία χρόνια στην διοίκηση μπαίνουν άνθρωποι  με όρεξη για  δουλειά. Έτσι ο σύλλογος  αποκτά μεγάλη δραστηριότητα όχι μόνο στο ποδόσφαιρο αλλά και στον πολιτιστικό τομέα με αθλητικά σεμινάρια που μετέχουν γονείς των αθλητών καλλιτεχνικές βραδιές με καλλιτέχνες καταξιωμένους στο χώρο (Γ Σπανός  Χατζής  Μπάσης   Ανδρεάκου κτλ)  Οι παλαίμαχοι προχωρούν  σε αδελφοποίηση  με την Μεσόγειο της Κύπρου δίνουν φιλικά στην Νάουσα και Αλεξάνδρεια.  Βραβεύουν τον Παντζιαρά διεθνή τερματοφύλακα του Αρη.   Διακαής πόθος των διοικούντων ήταν η απόκτηση σταθερής έδρας για την ποδοσφαιρική ομάδα.  Η παραχώρηση από τον δήμο του γηπέδου του Γιαννακοχωρίου ήταν η ιδανικότερη λύση για τον σύλλογο. Οι άνθρωποι του Αχιλλέα με πολύ προσωπική δουλειά μεράκι και κόπο έκαναν το απλό γήπεδο του Γιαννακοχωρίου ένα στολίδι.  Με έργα υποδομής κατέστησαν τον χώρο λειτουργικό και πλήρη όσον αφορά τις εγκαταστάσεις.  Το αυτόματο πότισμα είναι υποδομή που λίγα ερασιτεχνικά γήπεδα διαθέτουν.  Πρόσφατα έγινε κερκίδα φιλάθλων με μπετό και  ανακαινίσθηκαν τα αποδυτήρια.  Δημιουργήθηκε χώρος καντίνας με εξωτερική ψησταριά και γενικά η αλλαγή γίνεται αισθητή από τους φιλάθλους που το επισκέπτονται.  Οι δραστηριότητες της διοίκησης του Αχιλλέα δεν σταματούν εδώ αλλά με συνεχείς παρεμβάσεις θέλουν να βελτιώνουν συνεχώς το δικό τους πλέον γήπεδο για την όσο το δυνατό καλύτερη εξυπηρέτηση των φιλάθλων. Στον άμεσο σχεδιασμό είναι σκέπαστρο και φωτισμός που θα δώσουν άλλη οντότητα στο γήπεδο. Επίσης στα σχέδια της διοίκησης είναι η δημιουργία Λέσχης και η επαναλειτουργία της Παλασίδειου  Ακαδημίας. Γενικά η καλή λειτουργία  του συλλόγου ανταποκρίνεται και στην πετυχημένη ποδοσφαιρική περίοδο 2013-2014 .
Η ομάδα του Αχιλλέα κατατάσσεται με άνεση  τρίτη στην  βαθμολογία του πρωταθλήματος της Α1 κατηγορίας και φθάνει μέχρι τα ημιτελικά του κυπέλλου της ΕΠΣ Ημαθίας όπου αποκλείεται από τον τελικό από την ομάδα της Καψόχωρας.   Η προκήρυξη εκλογών είναι επιβεβλημένη για το προσεχές διάστημα έτσι ώστε να μπορέσουν και άλλοι που αγαπούν τον σύλλογο να ενσωματωθούν και να προσφέρουν και αυτοί δεδομένου ότι κάποιοι θα αποχωρήσουν διότι έκριναν ότι επιτέλεσαν το έργο τους.
.Αυτή είναι περίπου η ιστορία του συλλόγου ενδεχομένως με παραλείψεις που δεν έγιναν οικιοθελώς  από τον γράφοντα  αλλά  ίσως από άγνοια. Πιστεύω το αρχείο αυτό να βοηθήσει ώστε όσοι γνωρίζουν πρόσωπα και καταστάσεις περισσότερο που δεν συμπεριλαμβάνονται εδώ να τα προσθέσουν ώστε να  είναι πλήρης η προσπάθεια που γίνεται για την δράση του συλλόγου και να μείνουν παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές.

Ο συντάκτης του κειμένου Ηρακλής Τριανταφυλλίδης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχική σελίδα